/nahlas

V našom meste sa stali problematickými  základné podmienky života. Znečistenie, ktoré spôsobuje ilegálna skládka Vassal, ohrozuje zdravie prakticky všetkých obyvateľov mestskej časti Podunajské Biskupice, najmä starých, chorých a detí. Ohrozené  sú i prírodné zásoby vody a kvalita spodných vôd Žitného ostrova.