Asfaltáreň Ketelec zámer 2017 

Asfaltáreň Ketelec

Zámer dočasnej asfaltárne Ketelec je miestnemu úradu známy od októbra 2017. Je len na škodu, že pri zverejňovaní zámeru náš miestny úrad v roku 2017 nepostupoval a nekonal ako mal! Pripomína Vám to ilegálnu skládku? Naši volení zástupcovia neboli aktívni keď bolo treba, neupozorňovali na podobné zámery a kauzy už pri ich vzniku, ale až vtedy, keď...

JÓBOVKA

22.08.2018
Zas a znova sa na nás čosi chystá.