Od inšpekcii k rozhodnutiu

05.07.2018

Ešte stále netrpezlivo čakáme na správu inšpekcie zo životného prostredia. Geodeti, ktorí zamerali rozlohu, výšku a objem skládky k vyčísleniu koľko dažďovej vody cez skládku preteká, štatisticky vypočítajú množstvo zamorenej vody presakujúcej do spodných vôd Žitného ostrova. Týmto zistíme hodnotu škody na životnom prostredí.

Škody, ktoré spôsobila chamtivosť a ľahostajnosť všetkých figúrok v kauze ilegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach sú ale nevyčísliteľné. 

Populisti a demagógovia v kauze ilegálna skládka Vassal to v súčasnosti majú ľahké. Stačí, aby do verejného života, novín, facebook komunít prezentovali lži, alebo často ich opakovali, a priatelia či "followers" si po istom čase začnú myslieť, že na nich niečo predsa len bude.

"Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou," údajne vyriekol Joseph Goebbels a natočil DžinPress:

Aj keby vetu Goebbels nikdy nepovedal a DžinPress vďaka miestnemu sponzorovi nenatočil, menej kritickí IQ občania uveria ľži.

Pri skládke Vassal sa takéto výroky a videá začali v dennej tlači a na webe pravideľne využívať, odkedy občan Jozef Mihók na mestskom zastupiteľstve dňa 25. apríla 2018, teda viac ako dva mesiace po vydaní stanoviska Okresného úradu Bratislava poukázal  na ilegálnosť skládky na parc. 5980/ 15, 16, 18 a na priľahlých pozemkoch CK 6201/11, 6201/9 a 6199/1.

Ako podľa tohto výroku pracuje spoločnosť, o ktorej sa rozprávame? Opakuje a vydáva vyhlásenia:  "Na pozemkoch spoločnosti nie je žiadna skládka a rozhodne nie čierna. Ten pozemok nám nepatrí, je len priamo vedľa nášho".

Ilegálna skládka
Ilegálna skládka

Ďalšiu informáciu si interpretujeme nasledovne. 

Dozorná rada OLO, na základe tlaku verejnosti a dennej tlače, ako aj blížiacich sa komunálnych volieb, požiadala spoločnosť Vassal EKO, aby skládku v Podunajských Biskupiciach zlikvidovala na vlastné náklady. Spoločnosť Vassal EKO sa zaviazala vyhovieť žiadosti OLO .

Pýtame sa so zdvihnutým prstom: 

"O ktorom kopci ilegálnej skládky a na ktorých parcelných číslach ju na vlastné náklady zlikvidujete?"

Aké náklady bude stáť a koľko rokov bude trvať likvidácia oboch kopcov skládky, ktoré rástli potichu odkedy sa na tomto území začalo komerčne dlhodobo úspešné triedenie odpadu pre Bratislavské OLO? 

22.03.2018, Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznámila formou verejnej    vyhlášky, konanie o nariadení odstránenia stavby postavenej bez stavebného povolenia resp. o dodatočnom povolení stavby na pozemkoch, ktoré si spoločnosť Vassal prenajala od urbariátu obce pred 10 rokmi.

Ďaľšie informácie, listy k skládke Vassal, starostka mestskej časti nemohla podať, z dôvodu mlčanlivosti a odovzdaniu materálov vyšetrovateľom NAKA. 

Preto si počkajme, aké dokumenty sa objavia zrazu nečakane na stole vyšetrovateľa NAKA,  či v bulvárnych novinách pre verejnosť. S čím a kto bude verejne šermovať a očisťovať svoje meno, podobne ako sa to stávalo v 90 rokoch LENONOVI.  

https://www.biskupice.sk/files/documents/noviny/bn0518.pdf
https://www.biskupice.sk/files/documents/noviny/bn0518.pdf

Skládka na pôde biskupického urbariátu je dlhoročne neriešená smardľavá téma, na ktorej sa zaisto,  budú chcieť  v novembrových komunálnych voľbách "očistiť" tí súčastní komunálni politici, ktorí v tejto téme boli dlho ticho a zlyhali pred verejnosťou. 

Je len na voličoch či im dôveru opäť dajú. Bohužiaľ v Biskupiciach ku komunálnym voľbám chodí len 30% občanov, ktorí si vždy volia tých istých politikov, ktorí sa ľahostajne chovali k skládke Vassal.

Títo politici každé štyri roky, v inom politickom šate,  nakoniec sa premeniac na "nezávislého" kandidáta. Vždy sú pracovití, sľubujú, ako zúročia svoje dlhoročné skúsenosti na komunálnej úrovni v prospech nás všetkých, veľkolepo stavajú aquaparky, schvaľujú hazard ako ZOLO alebo sa cieľavedome prezentujú v novozaložených občianskych združeniach, na trhoviskách, či v miestnych novinách. Raz za štyri roky nás ubezpečia, že našu dôveru opäť nesklamú. 

Nakoniec sa prebudíme a cítime smrad ilegálnej skládky Vassal ktorú v tichosti posvätili.

GodFather
GodFather


Ani niektoré dodatočné vyjadrenia zástupcov našej miestnej samosprávy nie sú pre občanov čitateľnejšie: 

  • odstránenie skládky alebo aj
  • ako prípadne dodatočné povolenie skládky......


Občania Podunajských Biskupíc, povedzme im preto rázne:

Špinavosti dlhoročnéročnej ignorácie ilegálnej skládky vieme jasno pomenovať, nesmieme ju legitimizovať a musíme sa k celej veci postaviť priamo. 

Z hodnotového hľadiska považujem za neprijateľné, rozprávať čo i len o dodatočnom povolení ilegálnej skládky, aj keby sa mal udiať na základe dodatočného kladného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vypracovaného kompetentnými.

Zaviažme budúce miestne zastupiteľstvo, aby zohľadnili súhlasný postoj občanov Podunajských Biskupíc k požiadavke likvidácie skládky. Budúcim poslancom musí byť samozrejmé, že prípadné kladné rozhodnutie k dodatočnému povoleniu skládky  by:

                         - malo dlhodobé negatívne dopady na životné prostredie Podunajských                                          Biskupíc,

                         - bolo  hrubým precedensom do budúcnosti k vzniku nových EKO-kriminálnych                             skládok,

                         - negatívne ovplyvnilo vzťah občanov ku komunálnej politike v Podunajských                                 Biskupiciach.

Verme v zdravý rozum!