R7D4

Preťažené cesty v hlavnom meste sa tak skoro neodľahčia. Výstavba nultého obchvatu sa za viac ako dva roky od podpisu koncesnej zmluvy, začne rozbiehať s dopadom na Biskupičanov a Vrakunčanov začiatkom septembra.